top of page
27.png

第27屆校慶祝賀影片 師生篇

最新消息 SCHOOL NEWS

最新消息 SCHOOL NEWS

9/3 - 14/3
評估二
4/4 - 12/4
復活節假期及清明節假期
3/4
復活節崇拜
1/5
勞動節

​校外活動及比賽推介

比賽名稱
獎項
班別
姓名
聖經朗誦節
優異獎
6E
蘇芍瀠
聖經朗誦節
優異獎
6D
林澤薇
聖經朗誦節
優異獎
5E
葉恩彤
聖經朗誦節
冠軍
3B
朱晁陞
聖經朗誦節
冠軍
2E
黎永鏗
聖經朗誦節
亞軍
2A
黎永鏗
慶祝國慶游泳錦標賽
200米個人四式冠軍
3D
張羨妤
龍城康體杯國慶游泳比賽
100米蛙泳冠軍
4D
江紫晴
龍城康體杯國慶游泳比賽
50米蛙泳亞軍
4D
江紫晴
慶祝國慶游泳錦標賽(2021)
50米捷泳季軍
4D
江紫晴
Page 1 of 8

​中華文化日

兆強之星表揚計劃

常用連結
bottom of page